Συνεργασίες

Case studies

Προώθηση +300% Website Traffic (σε 2 μήνες)
Email Open Rate 30%
-50% Mέσου CPC
+400% CTR
Alexandros chocolates +200% - Organic Traffic (σε 5 μήνες)
Email Open Rate 30%
Μείωση μέσου CPC 50%
Αύξηση website traffic 300%
Nutrition coaching +600% - Organic Traffic (σε 5 μήνες)
+100% - Leads
Άνοδος 50 θέσεων του κυρίως Keyword
Άνοδος 100 θέσεων δευτερεύον Keyword
Εκδόσεις Άγκυρα +72% - Αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας
+51% - Αύξηση των πωλήσεων
+400% - Αύξηση απόδοσης επένδυσης
+89% - Βελτίωση του Conversion Rate

Ευχαριστημένοι Πελάτες

Μερικές από τις σημαντικότερες συνεργασίες που συνάψαμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες.